ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΗΧΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΕΙΚΟΝΑ

Εξειδίκευση & τεχνολογία

Επικοινωνία / Όροι χρήσης / Χάρτης site / Προφίλ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΗΧΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΕΦΕ & LED ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ SERVICE

Ήχος

Φωτισμός

Εικόνα

Διάφορα

Ανταλλακτικά

 
 
 

Επαγγελματικός φωτισμός led / led rgb ταινίες αυτοκόλλητες - προβολείς led

Για να δείτε τις τιμές, τις προσφορές και να αγοράσετε προϊόντα, επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα

LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ & ΠΛΑΚΕΤΕΣ LED ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ

 Griven

 

 

 

LED FULL COLOR SERIES

AL-1830

MICRO-DUNE 12°
Στεγανός mini LED προβολέας IP68 αλλαγής χρωμάτων με 3 LEDs/ 3W RGB κοινού πομπού για χρήση σε δάπεδο με ικανότητα υποστήριξης φορτίων μέχρι 2.000kg. Με φακούς 12°. Ελέγχονται μέσω εξωτερικού μετασχηματιστή / controller AL-1855  (με ικανότητα έλεγχου 4 μονάδων) ή  AL-1858  (με ικανότητα έλεγχου 8 μονάδων), 4 κανάλια DMX 512. Dimmer 0-100% και δυνατότητα Strobe FX. Ώρες ζωής των LED: 100.000. Εξωτερικές διαστάσεις: 104x152mm και βάρος: 1.7kg.

 

AL-1831

MICRO-DUNE 28°
Όμοιο με το ΑL-1830 αλλά με φακούς 28°.

 

AL-1832

MICRO-DUNE 40°
Όμοιο με το ΑL-1830 αλλά με φακούς 40°.

AL-1840

MICRO-DIVE 12°
Υδατοστεγές mini LED προβολέας IP68 αλλαγής χρωμάτων με 3 LEDs/ 3W RGB κοινού πομπού. Με φακούς 12°. Ελέγχονται μέσω εξωτερικού μετασχηματιστή / controller AL-1855  (με ικανότητα έλεγχου 4 μονάδων) ή AL-1858 (με ικανότητα έλεγχου 8 μονάδων), 4 κανάλια DMX 512. Dimmer 0-100% και δυνατότητα Strobe FX. Ώρες ζωής των LED: 100.000. Εξωτερικές διαστάσεις: 110x132mm και βάρος: 1.4kg.

 

AL-1841

MICRO-DIVE 28°
Όμοιο με το ΑL-1840 αλλά με φακούς 28°.

 

AL-1842

MICRO-DIVE 40°
Όμοιο με το ΑL-1840 αλλά με φακούς 40°.

AL-1850

MICRO-CLIP 12°
Στεγανός mini LED προβολέας IP65 αλλαγής χρωμάτων με 3 LEDs/ 3W RGB κοινού πομπού. Με φακούς 12°. Ελέγχονται μέσω εξωτερικού μετασχηματιστή / controller AL-1855  (με ικανότητα έλεγχου 4 μονάδων) ή  AL-1858  (με ικανότητα έλεγχου 8 μονάδων), 4 κανάλια DMX 512. Dimmer 0-100% και δυνατότητα Strobe FX. Ώρες ζωής των LED: 100.000. Εξωτερικές διαστάσεις: 92x104mm και βάρος: 0,65kg.

 

AL-1851

MICRO-CLIP 28°
Όμοιο με το ΑL-1850 αλλά με φακούς 28°.

 

AL-1852

MICRO-CLIP 40°
Όμοιο με το ΑL-1850 αλλά με φακούς 40°.

 

LED FULL COLOR SERIES

AL-1760

DUNE FC 10°
Στεγανός LED προβολέας IP67 αλλαγής χρωμάτων με 18 LEDs/ 3W RGB κοινού πομπού για χρήση σε δάπεδο με ικανότητα υποστήριξης φορτίων μέχρι 2000kg. Με φακούς 10°. Λειτουργεί μέσω DMX 512 με 4 κανάλια. Dimmer 0-100% και δυνατότητα Strobe FX. Ώρες ζωής των LED: 100.000. Εξωτερικές διαστάσεις: 444x382mm και βάρος: 13,5kg.

 

AL-1762

DUNE FC 28°
Όμοιο με το DUNE FC 10° αλλά με φακούς 28°.

 

AL-1764

DUNE FC 40°
Όμοιο με το DUNE FC 10° αλλά με φακούς 40°.

AL-1750

DAWN FC 12°
Στεγανός LED προβολέας IP66 αλλαγής χρωμάτων με 12 LEDs/ 3W RGB κοινού πομπού. Με φακούς 12°. Λειτουργεί μέσω DMX 512 με 4 κανάλια. Dimmer 0-100% και δυνατότητα Strobe FX. Ώρες ζωής των LED: 100.000. Εξωτερικές διαστάσεις: 346,5x224mm και βάρος: 5kg.

 

AL-1752

DAWN FC 28°
Όμοιο με το DAWN FC αλλά με φακούς 28°.

 

AL-1754

DAWN FC 40°
Όμοιο με το DAWN FC αλλά με φακούς 40°.

AL-1800

DANUBE 12° FC OUTDOOR
Στεγανός LED προβολέας IP66 αλλαγής χρωμάτων με 36 LEDs/ 3W RGB κοινού πομπού. Με φακούς 12°. Λειτουργεί μέσω DMX 512 με 4 κανάλια. Dimmer 0-100% και δυνατότητα Strobe FX. Ώρες ζωής των LED: 100.000. Εξωτερικές διαστάσεις: 580x342mm και βάρος: 15,5kg.

 

AL-1802

DANUBE 28° FC OUTDOOR
Όμοιο με το DANUBE 12° FC OUTDOOR αλλά με φακούς 28°.

 

AL-1804

DANUBE 40° FC OUTDOOR
Όμοιο με το DANUBE 12° FC OUTDOOR αλλά με φακούς 40°.

AL-1806 IN

DANUBE 12° FC INDOOR
Στεγανός LED προβολέας IP22 αλλαγής χρωμάτων με 36 LEDs/ 3W RGB κοινού πομπού. Με φακούς 12°. Λειτουργεί μέσω DMX 512 με 4 κανάλια. Dimmer 0-100% και δυνατότητα Strobe FX. Ώρες ζωής των LED: 100.000. Εξωτερικές διαστάσεις: 580x342mm και βάρος: 15,5kg.

 

AL-1808 IN

DANUBE 28° FC INDOOR
Όμοιο με το DANUBE 12° FC INDOOR αλλά με φακούς 28°.

 

AL-1810 IN

DANUBE 40° FC INDOOR
Όμοιο με το DANUBE 12° FC INDOOR αλλά με φακούς 40°.

 

LED FULL COLOR SERIES

AL-1505
D-RGB-5

PARADE D-RGB-5 12°
Στεγανός mini LED προβολέας IP67 αλλαγής χρωμάτων με 5 LEDs/ 3W RGB κοινού πομπού. Με φακούς 12°. Λειτουργεί μέσω DMX 512 με 4 κανάλια. Dimmer 0-100% και δυνατότητα Strobe FX. Ώρες ζωής των LED: 100.000. Εξωτερικές διαστάσεις: 495x131mm και βάρος: 2,5kg.

 

AL-1506
D-RGB-5

PARADE D-RGB-5 28°
Όμοιο με το PARADE D-RGB-5 αλλά με φακούς 28°.

 

AL-1507
D-RGB-5

PARADE D-RGB-5 40°
Όμοιο με το PARADE D-RGB-5 αλλά με φακούς 40°.

 

AL-1508
D-RGB-5

PARADE D-RGB-5 AS
Όμοιο με το PARADE D-RGB-5 αλλά με ασύμμετρους φακούς 10°x20°.

AL-1500
D-RGB-12

PARADE D-RGB-12 12°
Στεγανός mini LED προβολέας IP67 αλλαγής χρωμάτων με 12 LEDs/ 3W RGB κοινού πομπού. Με φακούς 12°. Λειτουργεί μέσω DMX 512 με 4 κανάλια. Dimmer 0-100% και δυνατότητα Strobe FX. Ώρες ζωής των LED: 100.000. Εξωτ. διαστάσεις: 920x131mm, βάρος: 5kg.

 

AL-1501
D-RGB-12

PARADE D-RGB-12 28°
Όμοιο με το PARADE D-RGB-12 αλλά με φακούς 28°.

 

AL-1503
D-RGB-12

PARADE D-RGB-12 40°
Όμοιο με το PARADE D-RGB-12 αλλά με φακούς 40°.

 

AL-1504
D-RGB-12

PARADE D-RGB-12 AS
Όμοιο με το PARADE D-RGB-12 αλλά με ασύμμετρους φακούς 10°x20°.

AL-1780
D-RGB-5R

PARADE D-RGB-5 RECESSED 12°
Στεγανός mini LED προβολέας IP67 αλλαγής χρωμάτων με 5 LEDs/ 3W RGB κοινού πομπού για χρήση σε δάπεδο με ικανότητα υποστήριξης φορτίων μέχρι 2.000kg. Με φακούς 12°. Λειτουργεί μέσω DMX 512 με 4 κανάλια. Dimmer 0-100% και δυνατότητα Strobe FX. Ώρες ζωής των LED: 100.000. Εξωτερικές διαστάσεις: 548x131mm και βάρος: 6,2kg.

 

AL-1782
D-RGB-5R

PARADE D-RGB-5 RECESSED 28°
Όμοιο με το PARADE D-RGB-5 RECESSED αλλά με φακούς 28°.

 

AL-1784
D-RGB-5R

PARADE D-RGB-5 RECESSED 40°
Όμοιο με το PARADE D-RGB-5 RECESSED αλλά με φακούς 40°.

 

AL-1786
D-RGB-5R

PARADE D-RGB-5 RECESSED AS
Όμοιο με το PARADE D-RGB-5 RECESSED αλλά με ασύμμετρους φακούς 10°x20°.

 

LED FULL COLOR SERIES

AL-1770
D-RGB-10R

PARADE D-RGB-10 RECESSED 12°
Στεγανός mini LED προβολέας IP67 αλλαγής χρωμάτων με 10 LEDs/ 3W RGB κοινού πομπού για χρήση σε δάπεδο με ικανότητα υποστήριξης φορτίων μέχρι 2.000kg. Με φακούς 12°. Λειτουργεί μέσω DMX 512 με 4 κανάλια. Dimmer 0-100% και δυνατότητα Strobe FX. Ώρες ζωής των LED: 100.000. Εξωτερικές διαστάσεις: 973x131mm και βάρος: 12,4kg.

 

AL-1772
D-RGB-10R

PARADE D-RGB-10 RECESSED 28°
Όμοιο με το PARADE D-RGB-10 RECESSED αλλά με φακούς 28°.

 

AL-1774
D-RGB-10R

PARADE D-RGB-10 RECESSED 40°
Όμοιο με το PARADE D-RGB-10 RECESSED αλλά με φακούς 40°.

 

AL-1776
D-RGB-10R

PARADE D-RGB-10 RECESSED AS
Όμοιο με το PARADE D-RGB-10 RECESSED αλλά με ασύμμετρους φακούς 10°x20°.

AL-1512

PARADE D-W-9 COLD WHITE 10°
LED προβολέας-μπάρα Λευκού φωτός 6500Κ με φακούς 10°, 9 high energy LEDs x 2,4W έκαστο. Λειτουργεί μέσω DMX 512. Dimmer 0-100%. Ώρες ζωής των LED: 100.000. Εξωτερικές διαστάσεις: 715x66mm και βάρος: 4,8kg.

 

AL-1513

PARADE D-W-9 COLD WHITE 30°
Όμοιο με το PARADE D-W-9 COLD WHITE αλλά με φακούς 30°.

 

AL-1514

PARADE D-W-9 COLD WHITE 45°
Όμοιο με το PARADE D-W-9 COLD WHITE αλλά με φακούς 45°.

 

AL-1510 D-W-9

PARADE D-W-9 COLD WHITE AS
Όμοιο με το PARADE D-W-9 COLD WHITE αλλά με ασύμμετρους φακούς 10°x20°.

AL-1516

PARADE D-W-9 WARM WHITE 10°
LED προβολέας-μπάρα Λευκού φωτός 3200Κ με φακούς 10°, 9 high energy LEDs x 2,4W έκαστο. Λειτουργεί μέσω DMX 512. Dimmer 0-100%. Ώρες ζωής των LED: 100.000. Εξωτερικές διαστάσεις: 715x66mm και βάρος: 4,8kg.

 

AL-1517

PARADE D-W-9 WARM WHITE 30°
Όμοιο με το PARADE D-W-9 WARM WHITE αλλά με φακούς 30°.

 

AL-1518

PARADE D-W-9 WARM WHITE 45°
Όμοιο με το PARADE D-W-9 WARM WHITE αλλά με φακούς 45°.

 

AL-1515

PARADE D-W-9 WARM WHITE AS
Όμοιο με το PARADE D-W-9 WARM WHITE αλλά με ασύμμετρους φακούς 10°x20°.

 

LED FULL COLOR SERIES

AL-1509

PARADE D-W-12 COLD WHITE 10°
LED προβολέας-μπάρα Λευκού φωτός 6500Κ με φακούς 10°, 12 high energy LEDs x 2,4W έκαστο. Λειτουργεί μέσω DMX 512. Dimmer 0-100%. Ώρες ζωής των LED: 100.000. Εξωτερικές διαστάσεις: 959x68mm και βάρος: 6kg.

 

AL-1511

PARADE D-W-12 COLD WHITE 30°
Όμοιο με το PARADE D-W-12 COLD WHITE αλλά με φακούς 30°.

 

AL-1519

PARADE D-W-12 COLD WHITE 45°
Όμοιο με το PARADE D-W12 COLD WHITE αλλά με φακούς 45°.

 

AL-1502

PARADE D-W-12 COLD WHITE AS
Όμοιο με το PARADE D-W-12 COLD WHITE αλλά με ασύμμετρους φακούς 10°x20°.

AL-1564

PARADE D-W-12 WARM WHITE 10°
LED προβολέας-μπάρα Λευκού φωτός 3200Κ με φακούς 10°, 12 high energy LEDs x 2,4W έκαστο. Λειτουργεί μέσω DMX 512. Dimmer 0-100%. Ώρες ζωής των LED: 100.000. Εξωτερικές διαστάσεις: 959x68mm και βάρος: 6kg.

 

AL-1566

PARADE D-W-12 WARM WHITE 30°
Όμοιο με το PARADE D-W-12 WARM WHITE αλλά με φακούς 30°.

 

AL-1568

PARADE D-W-12 WARM WHITE 45°
Όμοιο με το PARADE D-W-12 WARM WHITE αλλά με φακούς 45°.

 

AL-1562

PARADE D-W-12 WARM WHITE AS
Όμοιο με το PARADE D-W-12 WARM WHITE αλλά με ασύμμετρους φακούς 10°x20°.

AL-1600 STROKER

STROKER 12°
LED προβολέας αλλαγής χρωμάτων, Μαύρος με φακούς 12° & σύστημα μίξης χρωμάτων Red, Green, Blue, (36 LED full colour x 3W έκαστο), εσωτερικού-εξωτερικού χώρου IP 65, Dimmer 0-100%, Strobe 10 fps, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, λειτουργεί αυτόνομα ή με DMX 512, 4 κανάλια. Είσοδος / Εξοδος με XLR. Βάρος:14kg. Κατάλληλο για Αρχιτεκτονικές χρήσεις, Συναυλίες, Θεάτρα, TV & Cine Studios.

 

AL-1602

STROKER 28°
Όμοιο με το STROKER αλλά με φακούς 28°.

 

AL-1604

STROKER 40°
Όμοιο με το STROKER αλλά με φακούς 40°.

 

LED FULL COLOR SERIES

AL-1630 STROKER GF

STROKER GF 12°
LED προβολέας αλλαγής χρωμάτων, Γκρί ανθρακί με φακούς 12° & σύστημα μίξης χρωμάτων Red, Green, Blue, (36 LED full colour x 3W έκαστο), εσωτερικού-εξωτερικού χώρου IP 65, Dimmer 0-100%, Strobe 10 fps, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, λειτουργεί αυτόνομα ή με DMX 512, 4 κανάλια. Είσοδος / Εξοδος με XLR. Βάρος:14kg. Κατάλληλο για Αρχιτεκτονικές χρήσεις, Συναυλίες, Θεάτρα, TV & Cine Studios.

 

AL-1632

STROKER GF 28°
Όμοιο με το STROKER GF αλλά με φακούς 28°.

 

AL-1634

STROKER GF 40°
Όμοιο με το STROKER GF αλλά με φακούς 40°.

AL-1610 SWAN

SWAN COLD WHITE 10°
LED προβολέας Λευκού χρωμάτος 6.500Κ, με φακούς 10° (36 high energy LEDs x 2,4W έκαστο), εσωτερικού-εξωτερικού χώρου IP 65, 100.000 ώρες ζωής για τα LED. Βάρος: 12,5kg. Κατάλληλο για Αρχιτεκτονικές χρήσεις, Συναυλίες, Θεάτρα, TV & Cine Studios.

 

AL-1612 SWAN

SWAN COLD WHITE 30°
Όμοιο με το SWAN COLD WHITE 10 αλλά με φακούς 30°.

 

AL-1614 SWAN

SWAN COLD WHITE 45°
Όμοιο με το SWAN COLD WHITE 10 αλλά με φακούς 45°.

AL-1710

SWAN WARM WHITE 10°
LED προβολέας Λευκού χρωμάτος 3.200Κ, με φακούς 10° (36 high energy LEDs x 2,4W έκαστο), εσωτερικού-εξωτερικού χώρου IP 65, 100.000 ώρες ζωής για τα LED. Βάρος: 12,5kg. Κατάλληλο για Αρχιτεκτονικές χρήσεις, Συναυλίες, Θεάτρα, TV & Cine Studios.

 

AL-1712

SWAN WARM WHITE 30°
Όμοιο με το SWAN WARM WHITE 10 αλλά με φακούς 30°.

 

AL-1714

SWAN WARM WHITE 45°
Όμοιο με το SWAN WARM WHITE 10 αλλά με φακούς 45°.

 

LED RGB SERIES

AL-1242 

DAZE 10°
LED προβολέας αλλαγής χρωμάτων 36W με Red Green Blue, εσωτερικού χώρου, με δυνατότητα τοποθέτησης frost filter (μόνο στο φακό 10°), dimmer 0-100%, strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, λειτουργεί αυτόνομα ή με DMX 512 (4 κανάλια), βάρος: 3kg. Χρήσεις: οικίες / καταστήματα / πολυχώροι.

 

AL-1244

DAZE 30°
Ιδιο με το DAZE 10°, αλλά με φίλτρο 30°.

 

AL-1246

DAZE 45°
Ιδιο με το DAZE 10°, αλλά με φίλτρο 45°.

AL-1232 

DECK 10°
LED προβολέας αλλαγής χρωμάτων 36W χωνευτός οροφής με Red Green Blue, εσωτερικού χώρου, με δυνατότητα τοποθέτησης frost filter (μόνο στο φακό 10°), dimmer 0-100%, strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, λειτουργεί αυτόνομα ή με DMX 512 (4 κανάλια), βάρος: 1,2-1,4 kg. Χρήσεις: οικίες / καταστήματα / πολυχώροι.

 

AL-1234

DECK 30°
Ιδιο με το DECK 10°, αλλά με φίλτρο 30°.

 

AL-1236

DECK 45°
Ιδιο με το DECK 10°, αλλά με φίλτρο 45°.

AL-1202 

DAWN 10°
LED προβολέας αλλαγής χρωμάτων 36W με Red Green Blue, εσωτερικού - εξωτερικού (IP66) χώρου, με δυνατότητα τοποθέτησης frost filter (μόνο στο φακό 10°), dimmer 0-100%, strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, λειτουργεί αυτόνομα ή με DMX 512 (4 κανάλια), βάρος: 5kg. Xρήσεις: φωτισμός κτιρίων, καταστημάτων, πολυχώρων.

 

AL-1204

DAWN 30°
Ιδιο με το DAWN 10°, αλλά με φίλτρο 30°.

 

AL-1206

DAWN 45°
Ιδιο με το DAWN 10°, αλλά με φίλτρο 45°.

AL-1252 

DUNE 10°
LED προβολέας αλλαγής χρωμάτων 36W χωνευτός δαπέδου με Red Green Blue, εσωτερικού - εξωτερικού (IP67) χώρου, δυνατότητα κλήσης της δέσμης +/-10%, μέγιστη αντοχή βάρους 2.000kg, με δυνατότητα τοποθέτησης frost filter (μόνο στο φακό 10°), dimmer 0-100%, strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, λειτουργεί αυτόνομα ή με DMX 512 (4 κανάλια), βάρος: 7kg. Xρήσεις: φωτισμός εδάφους εξωτερικών χώρων (πάρκα, πεζοδρομία, σκάλες κ.λ.π.).

 

AL-1254

DUNE 30°
Ιδιο με το DUNE 10°, αλλά με φίλτρο 30°.

 

AL-1256

DUNE 45°
Ιδιο με το DUNE 10°, αλλά με φίλτρο 45°.

 

LED RGB SERIES

AL-1212  

DIVE 10°
LED προβολέας αλλαγής χρωμάτων 36W για χρήση μέσα στο νερό με Red Green Blue, εξωτερικού (IP68) χώρου, δυνατότητα κλήσης της δέσμης +/-10%, με εξωτερικό τροφοδοτικό, με δυνατότητα τοποθέτησης frost filter (μόνο στο φακό 10°), dimmer 0-100%, strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, λειτουργεί αυτόνομα ή με DMX 512 (4 κανάλια), (χρησιμοποιώντας τροφοδοτικό AL-1318), βάρος: 6,75kg & το τροφοδοτικό (IP64) 3,6kg. Xρήσεις: φωτισμός εξωτερικών χωρών (σιντριβάνια, πισίνες κ.λ.π.).

 

AL-1225

DIVE 30°
Ιδιο με το DIVE 10°, αλλά με φίλτρο 30°.

 

AL-1227

DIVE 45°
Ιδιο με το DIVE 10°, αλλά με φίλτρο 45°.

AL-1270 IP20

DANUBE 10°
LED προβολέας αλλαγής χρωμάτων 88 LED x 1,2W με Red Green Blue, εσωτερικού χώρου (IP20), με δυνατότητα τοποθέτησης frost filter (μόνο στο φακό 10°), dimmer 0-100%, strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, λειτουργεί αυτόνομα ή με DMX 512 (4 κανάλια), βάρος: 5kg. Xρήσεις: οικίες / καταστήματα / πολυχώροι.

 

AL-1272 IP20

DANUBE 30°
Ιδιο με το DANUBE 10°, αλλά με φίλτρο 30°.

 

AL-1274 IP20

DANUBE 45°
Ιδιο με το DANUBE 10°, αλλά με φίλτρο 45°.

AL-1260 IP66

DANUBE 10°
LED προβολέας αλλαγής χρωμάτων 88 LED x 1,2W με Red Green Blue, εξωτερικού χώρου (IP66), διατίθεται με φακούς: 10° ή 30° ή 45°, με δυνατότητα τοποθέτησης frost filter (μόνο με φακό 10°), dimmer 0-100%, strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, λειτουργεί αυτόνομα ή με DMX 512 (4 κανάλια), βάρος: 5kg. Χρήσεις: φωτισμός κτιρίων, καταστημάτων, πολυχώρων.

 

AL-1262 IP66

DANUBE 30°
Ιδιο με το DANUBE 10°, αλλά με φίλτρο 30°.

 

AL-1264 IP66

DANUBE 45°
Ιδιο με το DANUBE 10°, αλλά με φίλτρο 45°.

 

LED RGB SERIES

AL-1450

DAISY ON 10°
LED προβολέας αλλαγής χρωμάτων 4,5W, με φακό 10° & σύστημα μίξης χρωμάτων Red, Green, Blue, (3x1 LED στο χρώμα), εξωτερικού χώρου IP 68, Dimmer 0-100%, strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, αυτόνομα ή λειτουργεί με DMX 512 (χρησιμοποιώντας AL-1418), 4 κανάλια, δυνατότητα αλλαγής φίλτρου μοιρών. Βάρος: 0,5kg.

 

AL-1452

DAISY ON 30°
Ιδιο με το DAISY ON 10°, αλλά με φίλτρο 30°.

 

AL-1454

DAISY ON 45°
Ιδιο με το DAISY ON 10°, αλλά με φίλτρο 45°.

 

AL-1456

DAISY ON 10° FROST
Ιδιο με το DAISY ON 10° αλλά & με φίλτρο FROST.

AL-1440 IP67

DAISY OUT 10°
LED προβολέας αλλαγής χρωμάτων 4,5W, με φακό 10° & σύστημα μίξης χρωμάτων Red, Green, Blue, (3x1 LED στο χρώμα), εξωτερικού χώρου IP 67, Dimmer 0-100%, strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, αυτόνομα ή λειτουργεί με DMX 512 (χρησιμοποιώντας AL-1418), 4 κανάλια, δυνατότητα αλλαγής φίλτρου μοιρών. Βάρος: 0,45kg.

 

AL-1442

DAISY OUT 30°
Ιδιο με το DAISY OUT 10°, αλλά με φίλτρο 30°.

 

AL-1444

DAISY OUT 45°
Ιδιο με το DAISY OUT 10°, αλλά με φίλτρο 45°.

 

AL-1446

DAISY OUT 10° FROST
Ιδιο με το DAISY ON 10° αλλά & με φίλτρο FROST.

AL-1430

DAISY IN 10°
LED προβολέας αλλαγής χρωμάτων 4,5W, με φακό 10° & σύστημα μίξης χρωμάτων Red, Green, Blue, (3x1 LED στο χρώμα), εσωτερικού χώρου IP20, Dimmer 0-100%, Strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, αυτόνομα ή λειτουργεί με DMX 512 (χρησιμοποιώντας AL-1418), 4 κανάλια, δυνατότητα αλλαγής φίλτρου μοιρών. Βάρος: 0,26kg.

 

AL-1432

DAISY IN 30°
Ιδιο με το DAISY IN 10°, αλλά με φίλτρο 30°.

 

AL-1434

DAISY IN 45°
Ιδιο με το DAISY IN 10°, αλλά με φίλτρο 45°.

 

AL-1436

DAISY IN 10° FROST
Ιδιο με το DAISY IN 10° αλλά & με φίλτρο FROST.

 

LED RGB SERIES

AL-1460

DICE
LED προβολέας (απλίκα) αλλαγής χρωμάτων 9W, με φακό 10º διπλής εξόδου φωτισμού & σύστημα μίξης χρωμάτων Red, Green, Blue, (3x1 LED στο χρώμα) εσωτερικού-εξωτερικού  χώρου IP 66, Dimmer 0-100%, Strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, αυτόνομα ή λειτουργεί με DMX 512 (χρησιμοποιώντας AL-1418), 4 κανάλια. Βάρος: 1,65kg.

AL-1408 IP67           

PARADE D9 10°
LED προβολέας-μπάρα αλλαγής χρωμάτων 18W, με φακό 10° & σύστημα μίξης χρωμάτων Red, Green, Blue, (3x3 LED στο χρώμα), μήκους 296mm, εσωτερικού-εξωτερικού χώρου IP 67, Dimmer 0-100%, Strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, αυτόνομα ή λειτουργεί με DMX 512 (χρησιμοποιώντας AL-1416), 4 κανάλια, δυνατότητα αλλαγής φίλτρου μοιρών. Βάρος: 1,7kg.

AL-1410

PARADE D9 30°
Ιδιο με το PARADE D9 10° αλλά με φίλτρο 30°.

AL-1412

PARADE D9 45°
Ιδιο με το PARADE D9 10° αλλά με φίλτρο 45°.

AL-1415

PARADE D9 AS 10°x 20°
Ιίδιο με το PARADE D9 10° αλλά με Ασσύμετρο φίλτρο μοιρών 10°x20°.

AL-1400 IP67

PARADE D18 10°
LED προβολέας-μπάρα αλλαγής χρωμάτων 30W, με φακό 10° & σύστημα μίξης χρωμάτων Red, Green, Blue, (3x6 LED στο χρώμα), μήκους 586mm, εσωτερικού-εξωτερικού χώρου IP 67, Dimmer 0-100%, Strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, αυτόνομη ή με DMX 512 λειτουργία (με χρήση AL-1416), 4 κανάλια, αλλαγή φίλτρου μοιρών. Βάρος: 2,8kg.

AL-1402

PARADE D18 30°
Ιδιο με το PARADE D18 10° αλλά με φίλτρο 30°.

AL-1404

PARADE D18 45°
Ιδιο με το PARADE D18 10°αλλά με φίλτρο 45°.

AL-1407

PARADE D18 AS 10°x 20°
Ιδιο με το PARADE D18 10° αλλά με Ασύμμετρο φίλτρο 10°x20°.

 

LED RGB SERIES

AL-1395

PARADE D27 10°
LED προβολέας-μπάρα αλλαγής χρωμάτων 40W, με φακό 10° & σύστημα μίξης χρωμάτων Red, Green, Blue, (3x9 LED's στο χρώμα x 1,2W έκαστο), μήκους 876mm, εσωτερικού-εξωτερικού χώρου IP 67, Dimmer 0-100%, Strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, λειτουργεί αυτόνομα ή με DMX 512 (με χρήση AL-1416), 4 κανάλια, δυνατότητα αλλαγής φίλτρου μοιρών. Βάρος: 4,5kg.

AL-1396

PARADE D27 30°
Ιδιο με το PARADE D27 10° αλλά με φίλτρο 30°.

AL-1397

PARADE D27 45°
Ιδιο με το PARADE D27 10° αλλά με φίλτρο 45°.

AL-1398

PARADE D27 AS 10°x 20°
Ιδιο με το PARADE D27 10°αλλά με Ασσύμετρο φίλτρο 10°x20°.

AL-1390

PARADE D54 10°
LED προβολέας-μπάρα αλλαγής χρωμάτων 86W, με φακό 10° & σύστημα μίξης χρωμάτων Red, Green, Blue, (3x18 LED's στο χρώμα x 1,2W έκαστο), μήκους 886mm, εσωτερικού-εξωτερικού χώρου IP65, Dimmer 0-100%, Strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, λειτουργεί με DMX 512, 4 κανάλια, δυνατότητα αλλαγής φίλτρου μοιρών. Βάρος: 9,4kg.

AL-1391

PARADE D54 30°
Ιδιο με το PARADE D54 10° αλλά με φίλτρο 30°.

AL-1392

PARADE  D54 45°
Ιδιο με το PARADE D54 10° αλλά με φίλτρο 45°.

AL-1393

PARADE  D54  AS 10°x 20°
Ιδιο με το PARADE D54 10°αλλά με ασσύμετρο φίλτρο 10°x20°.

AL-1350

DART 10°
LED προβολέας αλλαγής χρωμάτων 29W, με φακό 10° & σύστημα μίξης χρωμάτων Red, Green, Blue, (3x6 LED's στο χρώμα x 1,2W έκαστο), μήκους 886mm, εσωτερικού-εξωτερικού χώρου IP65, Dimmer 0-100%, Strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, λειτουργεί λειτουργεί αυτόνομα ή με DMX 512 (χρησιμοποιώντας AL-1416), 4 κανάλια, δυνατότητα αλλαγής φίλτρου μοιρών. Βάρος: 2,8kg.

 

AL-1351

DART 30°
Ιδιο με το DART 10° αλλά με φίλτρο 30°.

 

AL-1352

DART 45°
Ιδιο με το DART 10° αλλά με φίλτρο 45°.

 

LED RGB SERIES

AL-1470

SHAPER 10°
LED προβολέας-μπάρα αλλαγής χρωμάτων με 6 Clusters, 210W, με φακό 10° & σύστημα μίξης χρωμάτων Red, Green, Blue, (18LED's x 6 στο χρώμα x 1,2W έκαστο), μήκους 1262mm, εσωτερικού χώρου IP 20, Dimmer 0-100%, Strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, λειτουργεί με DMX 512, 4 κανάλια, δυνατότητα αλλαγής φίλτρου μοιρών. Βάρος: 17kg.

 

AL-1472

SHAPER  30°
Ιδιο με το SHAPER 10° αλλά με φίλτρο 30°.

 

AL-1474

SHAPER  45°
Ιδιο με το SHAPER 10° αλλά με φίλτρο 45°.

AL-1462

DAZZLER 10°
LED προβολέας-μπάρα αλλαγής χρωμάτων με 6 Clusters, 210W, με φακό 10° & σύστημα μίξης χρωμάτων Red, Green, Blue, (18LED's x 6 στο χρώμα x 1,2W έκαστο), μήκους 632x471mm, εσωτερικού χώρου IP 20, Dimmer 0-100%, Strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, λειτουργεί με DMX 512, 4 κανάλια, δυνατότητα αλλαγής φίλτρου μοιρών. Βάρος: 16,5kg.

 

AL-1464

DAZZLER  30°
Ιδιο με το DAZZLER 10° αλλά με φίλτρο 30°.

 

AL-1466

DAZZLER  45°
Ιδιο με το DAZZLER 10° αλλά με φίλτρο 45°.

AL-1228 IP68

SUPER MARINE 10°
LED προβολέας αλλαγής χρωμάτων 36W, με φακό 10° & σύστημα μίξης χρωμάτων Red, Green, Blue, (22 LEDs) εξωτερικού χώρου IP68, ακόμη και υποβρύχια τοποθέτηση 100% στεγανό, Dimmer 0-100%, Strobe, 100.000 ώρες ζωής για τα LED, λειτουργεί αυτόνομα ή με DMX 512-4 κανάλια, (χρησιμοποιώντας τροφοδοτικό AL-1318), δυνατότητα αλλαγής φίλτρου μοιρών. Βάρος: 16kg, & το τροφοδοτικό (IP64) 3,6kg.

 

AL-1229

SUPER MARINE  30°
Ιδιο με το SUPER MARINE AL-1228 αλλά με φίλτρο 30°.

 

AL-1230

SUPER MARINE 45°
Ιδιο με το SUPER MARINE AL-1228 αλλά με φίλτρο 45°.

 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ - CONTROLLERS

AL-1320

LED DMX REMOTE CONTROL
Χειριστήριο DMX 512 με υπέρυθρες (infrared). Μπορεί να χειριστεί όλους τους προβολείς LED της GRIVEN, εκτός από τις μπάρες (PARADE D9 και PARADE D18), διαθέτει μνήμη με όλους τους προβολείς LED της GRIVEN (έχει 20 SEQ, επιλογή των 60 διαφορετικών χρωμάτων και των 15 διαφορετικων fading times για το στήσιμο σκηνών πολύ εύκολα) και μπορεί να ανακαλέσει όλες τις λειτουργίες τους.

AL-1322

DEDICATED DMX CONTROLLER
Χειριστήριο για εξωτερική ή εσωτερική τοποθέτηση IP 65 ειδικά σχεδιασμένο για τη σειρά των LED της GRIVEN, μπορεί να χειριστεί μέχρι 30 προβολείς LED (5 προβολείς ανά έξοδο x 6 εξόδους). Κάθε έξοδος είναι ανεξάρτητη και μπορεί να έχει άλλες ρυθμίσεις, δέχεται προγραμματισμό & αποθήκευση στη μνήμη για 4 ακολουθίες των 30 σκηνών η καθεμία, time control για αλλαγή χρωμάτων από 1 εώς 55 δευτερόλεπτα, σε 10 βήματα, με χρόνο μεταξύ των αλλαγών από 1 δευτερόλεπτο μέχρι 1 ώρα σε 20 βήματα. Δυνατότητα σταθερού χρώματος για όλα τα χρώματα. Διαθέτει μνήμη με όλους τους προβολείς LED της GRIVEN.

AL-1419

LED D.O.P.CONTROLER DMX
Χειριστήριο για εσωτερική τοποθέτηση (εντοιχισμένο) ειδικά σχεδιασμένο για τη σειρά των LED της GRIVEN, διαθέτει 8 προγράμμτα preset, με δυνατότητα  παρεμβολής από τον χρήστη στο fade time και pause σε κάθε πρόγραμμα, 61 διαφορετικά χρώματα preset, δυνατότητα control με χρήση ενσωματωμένου timer για προγραμματισμό σκηνών, 4 πλήρως προγραμματιζόμενες από τον χρήστη μνήμες, LCD οθόνη, 64 κανάλια DMX 512 και 4 εξόδους 0÷10V.

AD-4118

POWER CDI COMMANDER
Πρόγραμμα Η/Υ για χειρισμό όλων των αρχιτεκτονικών φωτιστικών της GRIVEN, με δυνατότητες πλήρους προγραμματισμού, σχεδιασμός φωτισμού, ενσωματωμένος visualizer, διαθέτει βιβλιοθήκη με όλα τα αρχιτεκτονικά φωτιστικά της GRIVEN.

 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ - CONTROLLERS

AL-1418

Κουτί τροφοδοσίας στεγανό IP65 για 8xDAISY ή 4xDICE.

AL-1416

Κουτί τροφοδοσίας στεγανό IP65 για 4xPARADE D27, 6xPARADE D18 ή 12xPARADE D9 ή 6xDART.

AL-1318

Κουτί τροφοδοσίας στεγανό IP65 για 4xSUPER MARINE ή DIVE.

 

LED ACCESSORIES

 

AL-1608

Πτερύγια Μαύρα για Προβολείς LED STROKER.

 

AL-1606

Μαύρο Fixing Plate για Προβολείς LED STROKER.

 

AL-1616

Πτερύγια Γκρί για Προβολείς LED STROKER GF & SWAN.

 

AL-1618

Γκρί Fixing Plate για Προβολείς LED STROKER GF & SWAN.

 

AL-1620

Ανταλλακτικός Φακός 10° για Προβολείς LED SWAN.

 

AL-1622

Ανταλλακτικός Φακός 30° για Προβολείς LED SWAN.

 

AL-1624

Ανταλλακτικός Φακός 45° για Προβολείς LED SWAN.

 

AL-1626

FROST FILTER για Προβολείς LED SWAN.

 

RGB ROCKLED BARS

 

AL-1000

LED RGB πλακέτα με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,30A. Xειρισμός μέσω AL-1548 & switching τροφοδοτικό AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1001

LED RGB πλακέτα με 25 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,37A. Xειρισμός μέσω AL-1548 & switching τροφοδοτικό AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1002

LED RGB πλακέτα με 50 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,74A. Xειρισμός μέσω AL-1548 & switching τροφοδοτικό AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1003

LED RGB πλακέτα με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,45A. Xειρισμός μέσω AL-1548 & switching τροφοδοτικό AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1004

LED RGB πλακέτα με 25 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,56A. Xειρισμός μέσω AL-1548 & switching τροφοδοτικό AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

3200K WHITE ROCKLED BARS

AL-1005

3200K ΛΕΥΚH πλακέτα με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,12A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1006

3200K ΛΕΥΚH πλακέτα με 25 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,15A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1007

3200K ΛΕΥΚH πλακέτα με 50 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,28A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1014

3200K ΛΕΥΚH πλακέτα με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,27A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1015

3200K ΛΕΥΚH πλακέτα με 25 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,33A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

4200K WHITE ROCKLED BARS

AL-100

4200K ΛΕΥΚH πλακέτα με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,12A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1009

4200K ΛΕΥΚH πλακέτα με 25 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,15A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1010

4200K ΛΕΥΚH πλακέτα με 50 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,28A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1016

4200K ΛΕΥΚH πλακέτα με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,140A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1017

4200K ΛΕΥΚH πλακέτα με 25 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,175A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

5800K WHITE ROCKLED BARS

AL-1011

5800K ΛΕΥΚH πλακέτα με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,12A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1012

5800K ΛΕΥΚH πλακέτα με 25 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,15A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1013

5800K ΛΕΥΚH πλακέτα με 50 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,28A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1018

5800K ΛΕΥΚH πλακέτα με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,140A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1019

5800K ΛΕΥΚH πλακέτα με 25 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,175A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

GREEN ROCKLED BARS

AL-1020

ΠΡΑΣΙΝΗ πλακέτα με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,12A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1021

ΠΡΑΣΙΝΗ πλακέτα με 25 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,15A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1022

ΠΡΑΣΙΝΗ πλακέτα με 50 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,28A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

BLUE ROCKLED BARS

AL-1023

ΜΠΛΕ πλακέτα με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,12A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1024

ΜΠΛΕ πλακέτα με 25 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,15A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1025

ΜΠΛΕ πλακέτα με 50 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,28A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

RED ROCKLED BARS

AL-1026

ΚΟΚΚΙΝΗ πλακέτα με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,20A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1027

ΚΟΚΚΙΝΗ πλακέτα με 25 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,25A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1028

ΚΟΚΚΙΝΗ πλακέτα με 50 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,50A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

ORANGE ROCKLED BARS

AL-1029

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ πλακέτα με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,12A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1030

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ πλακέτα με 25 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,15A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1031

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ πλακέτα με 50 LED με γωνία θέασης 120°, 500x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,28A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

IP65 PROTECTION TUBES

AL-1040

PVC σωλήνας προστασίας IP65 μήκους 574mm, για στεγανοποίηση των RockLED sticks και χρήση τους σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων.

 

AL-1041

PVC σωλήνας προστασίας IP65 μήκους 1074mm, για στεγανοποίηση των RockLED sticks και χρήση τους σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων.

AL-1042

PVC σωλήνας προστασίας IP65 μήκους 1574mm, για στεγανοποίηση των RockLED sticks και χρήση τους σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων.

 

AL-1043

PVC σωλήνας προστασίας IP65 μήκους 2074mm, για στεγανοποίηση των RockLED sticks και χρήση τους σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων.

 

IP20 ALUMINIUM PROTECTION MODULES

 

 

 

AL-1045

Προστατευτική ράγα αλουμινίου IP20 μήκους 515mm, για στήριξη των RockLED sticks και χρήση τους σε εφαρμογές εσωτερικών χώρων.

AL-1046

Προστατευτική ράγα αλουμινίου IP20 μήκους 1015mm, για στήριξη των RockLED sticks και χρήση τους σε εφαρμογές εσωτερικών χώρων.

AL-1047

Προστατευτική ράγα αλουμινίου IP20 μήκους 1565mm, για στήριξη των RockLED sticks και χρήση τους σε εφαρμογές εσωτερικών χώρων.

AL-1048

Προστατευτική ράγα αλουμινίου IP20 μήκους 2016mm, για στήριξη των RockLED sticks και χρήση τους σε εφαρμογές εσωτερικών χώρων.

 

IP20 PVC PROTECTION MODULES

 

 

AL-1050

Προστατευτική ράγα PVC IP20 μήκους 515mm, για στήριξη των RockLED sticks και χρήση τους σε εφαρμογές εσωτερικών χώρων.

AL-1051

Προστατευτική ράγα PVC IP20 μήκους 1015mm, για στήριξη των RockLED sticks και χρήση τους σε εφαρμογές εσωτερικών χώρων.

AL-105

Προστατευτική ράγα PVC IP20 μήκους 1565mm, για στήριξη των RockLED sticks και χρήση τους σε εφαρμογές εσωτερικών χώρων.

 

LED ACCESSORIES

 

AL-1756

Ανταλλακτικός φακός 12° για LED προβολείς DAWN FC.

 

AL-1757

Ανταλλακτικός φακός 28° για LED προβολείς DAWN FC.

 

AL-1758

Ανταλλακτικός φακός 40° για LED προβολείς DAWN FC.

 

AL-1766

Ανταλλακτικός φακός 12° για LED προβολείς DUNE FC.

 

AL-1767

Ανταλλακτικός φακός 28° για LED προβολείς DUNE FC.

 

AL-1768

Ανταλλακτικός φακός 40° για LED προβολείς DUNE FC.

 

AL-1812

Ανταλλακτικός φακός 12° για LED προβολείς DANUBE FC.

 

AL-1814

Ανταλλακτικός φακός 28° για LED προβολείς DANUBE FC.

 

AL-1816

Ανταλλακτικός φακός 40° για LED προβολείς DANUBE FC.

 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

AL-1543

Τροφοδοτικό 24V για AL-1548 300V/A.

 

AL-1546

Τροφοδοτικό για AL-1548 - 200VA.

 

AL-1548

Controller DMX 512 in/out για ROCKLED & LOOSELED.

 

AL-1845

Τροφοδοτικό DMX controller για 4 φωτιστικά της σειράς MicroDive, 4 κανάλια DMX 512. Dimmer 0-100% και δυνατότητα Strobe FX. Εξωτερικές διαστάσεις: 250x215x100mm και βάρος: 2.5kg.

AL-1855

Τροφοδοτικό DMX controller για 4 φωτιστικά της σειράς Micro (MicroClip, MicroDune), 4 κανάλια DMX 512. Dimmer 0-100% και δυνατότητα Strobe FX. Εξωτερικές διαστάσεις: 250x215x100mm και βάρος: 2.5kg.

 

AL-1858

Τροφοδοτικό DMX controller για 8 φωτιστικά της σειράς Micro (MicroClip, MicroDune), 4 κανάλια DMX 512. Dimmer 0-100% και δυνατότητα Strobe FX. Εξωτερικές διαστάσεις: 250x215x100mm και βάρος: 2.5kg.

 

RGB LOOSELED STRIPS

 

AL-1100

LED RGB εύκαμπτη ταινία με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x15mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,30A. Xειρισμός μέσω AL-1548 & switching τροφοδοτικό AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1101

LED RGB εύκαμπτη ταινία με 30 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x15mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,45A. Xειρισμός μέσω AL-1548 & switching τροφοδοτικό AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1102

LED RGB εύκαμπτη ταινία με 40 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x15mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,60A. Xειρισμός μέσω AL-1548 & switching τροφοδοτικό AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1103

LED RGB εύκαμπτη ταινία με 50 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x15mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,74A. Xειρισμός μέσω AL-1548 & switching τροφοδοτικό AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1104

LED RGB εύκαμπτη ταινία με 70 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x20mm. Λειτουργεί με 24V DC- 1,05A. Xειρισμός μέσω AL-1548 & switching τροφοδοτικό AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1105

LED RGB εύκαμπτη ταινία με 100 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x20mm. Λειτουργεί με 24V DC- 1,48A. Xειρισμός μέσω AL-1548 & switching τροφοδοτικό AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

3200K WHITE LOOSELED STRIPS

 

AL-1106

3200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,12A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1107

3200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 30 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,17A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1108

3200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 40 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,23A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1109

3200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 50 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x20mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,28A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1110

3200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 100 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x20mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,56A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1121

3200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,27A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1122

3200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 30 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,30A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1123

3200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 40 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,54A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

4200K WHITE LOOSELED STRIPS

AL-1111

4200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,12A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

AL-1112

4200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 30 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,17A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1113

4200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 40 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,23A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

AL-1114

4200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 50 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x20mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,28A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

4200K WHITE LOOSELED STRIPS

 

AL-1115

4200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 100 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x20mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,56A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1124

4200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,27A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

AL-1125

4200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 30 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,30A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

AL-1126
NEW

4200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 40 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,54A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

5800K WHITE LOOSELED STRIPS

 

AL-1116

5800K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,12A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1117

5800K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 30 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,17A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1118

5800K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 40 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,23A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1119

5800K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 50 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x20mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,28A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1120

5800K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 100 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x20mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,56A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1127

5800K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,27A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1128

5800K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 30 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,30A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1129

5800K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία με 40 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x12mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,54A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

GREEN LOOSELED STRIPS

AL-1130

ΠΡΑΣΙΝΗ LED εύκαμπτη ταινία με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,12A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1131

ΠΡΑΣΙΝΗ LED εύκαμπτη ταινία με 30 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,17A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

GREEN LOOSELED STRIPS

AL-1132

ΠΡΑΣΙΝΗ LED εύκαμπτη ταινία με 40 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,23A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1133

ΠΡΑΣΙΝΗ LED εύκαμπτη ταινία με 50 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x20mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,28A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1134

ΠΡΑΣΙΝΗ LED εύκαμπτη ταινία με 100 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x20mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,56A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

BLUE LOOSELED STRIPS

AL-1135

ΜΠΛΕ LED εύκαμπτη ταινία με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,12A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1136

ΜΠΛΕ LED εύκαμπτη ταινία με 30 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,17A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1137

ΜΠΛΕ LED εύκαμπτη ταινία με 40 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,23A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1138

ΜΠΛΕ LED εύκαμπτη ταινία με 50 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x20mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,28A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1139

ΜΠΛΕ LED εύκαμπτη ταινία με 100 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x20mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,56A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

RED LOOSELED STRIPS

AL-1140

ΚΟΚΚΙΝΗ LED εύκαμπτη ταινία με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,20A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1141

ΚΟΚΚΙΝΗ LED εύκαμπτη ταινία με 30 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,30A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1142

ΚΟΚΚΙΝΗ LED εύκαμπτη ταινία με 40 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,40A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1143

ΚΟΚΚΙΝΗ LED εύκαμπτη ταινία με 50 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x20mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,50A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1144

ΚΟΚΚΙΝΗ LED εύκαμπτη ταινία με 100 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x20mm. Λειτουργεί με 24V DC- 1A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

ORANGE LOOSELED STRIPS

AL-1145

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ LED εύκαμπτη ταινία με 20 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,12A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1146

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ LED εύκαμπτη ταινία με 30 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,17A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1147

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ LED εύκαμπτη ταινία με 40 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x8,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,23A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1148

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ LED εύκαμπτη ταινία με 50 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x20mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,28A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1149

 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ LED εύκαμπτη ταινία με 100 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x20mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,56A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

ULTRA THIN IP65 WHITE LED STRIPS

AL-1180

6200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία εξωτερικού χώρου IP65, με 67 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x7,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,24A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1181

3150K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία εξωτερικού χώρου IP65, με 100 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x7,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,46A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1182

6200K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία εξωτερικού χώρου IP65, με 33 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x7,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,17A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

AL-1183

6800K ΛΕΥΚH εύκαμπτη ταινία εξωτερικού χώρου IP65, με 100 LED με γωνία θέασης 120°, 1000x7,50mm. Λειτουργεί με 24V DC- 0,46A με switching τροφοδοτικό: AL-1546 200V/A ή AL-1543 320V/A.

 

OPTIONAL PROTECTION SLEEVE

AL-1160

PVC ταινία επικάλυψης IP65, για στεγανοποίηση ταινιών LooseLED και χρήση τους σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων.

LED   LED 1    LED 2    LED 3    LED 4    LED 5    LED 6    LED 7   LED 8

 

αρχική   ήχος   φωτισμός   εικόνα   διάφορα   επικοινωνία   τρόπος αποστολής   υπηρεσίες   προσφορές   μεταχειρισμένα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ